Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

4
Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht

6
Moties ingediend bij het debat over huwelijkse gevangenschap

7
Moties ingediend bij het VAO OM-afdoening

8
Moties ingediend bij het VAO Circulaire economie