Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)
6
VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 24/04)
7
VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)
8
VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 24/04)
9
VAO GGZ (AO d.d. 24/04
10
VSO Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs (31293-457)
11
VSO over het artikel ‘Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in’ (27020-101)
14
Het lid Van der Lee: verzoek het dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda om te zetten in een debat en het bericht dat Europese bedrijven aandringen op versoepeling van fusieregels om beter met China en de VS te kunnen concurreren (Fd.nl, 25 april 2019) toe te voegen aan dit debat

15
Correctie bij de stemming over het gewijzigd amendement Hijink/Edgar Mulder, 34994-18
16
Vervallen aangehouden moties