Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Wet medische hulpmiddelen
Stenogram
Download Stemmingen over moties Raad Buitenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota-Van Haga inzake de bestrijding van weeshuistoerisme
Stenogram
Download Stemming motie Staat van de Europese Unie
Stenogram
Download Stemmingen moties Albanese bendes
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein
Stenogram
Download Stemmingen moties Acute zorg/ambulancezorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Wet medische hulpmiddelen
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 16 april 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet medische hulpmiddelen
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Problemen met zoutwinning in Groningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Resultaten JOB-monitor en toelatingsbeleid mbo
Stenogram
Download Stemmingen moties Personeel Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Chroom-6 bij Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden betreffende insecten
Stenogram
Download Stemmingen moties Advies Commissie Grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Wetboek van Strafvordering en Overleveringswet

Te behandelen zaken

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Chroom-6 bij Defensie

4
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de resultaten van de JOB-monitor en over het toelatingsbeleid in het mbo

9
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Acute zorg/ambulance zorg

11
Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet medische hulpmiddelen

14
Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132)

16
Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein