Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  AFVOEREN: Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat

 8. 8

  VAO Circulaire economie (AO d.d. 11/04)

 9. 9

  Het lid Ploumen: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Tbs’er opgepakt om vuurwapenhandel’ (Telegraaf.nl, 12 april 2019)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Beckerman: brief van de minister van Financiën over grondspeculatie en gebrekkig toezicht daarop (FD, 13 april 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Belhaj: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Nos.nl, 13 april 2019)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Hijink: brief van de minister voor Medische Zorg over wachtlijsten van een jaar na het sluiten van het MC Slotervaart (At5.nl, 13 april 2019)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Raemakers: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Veel ziekenhuiszorg heeft geen enkel nut’ (Volkskrant.nl, 15 april 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Raemakers: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een feitenrelaas van acties die de regering sinds april 2018 heeft ingezet om het risico op datalekken in de (jeugd)zorg te verminderen (Zorgvisie.nl, 6 april 2018), te ontvangen vóór het debat over een datalek in de jeugdzorg en tevens uitbreiding spreektijd bij dit debat met 1 minuut

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Dam: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Koninkrijk onder supervisie Raad van Europa voor schending mensenrechten’ (Thedailyherald.sx, 15 april 2019)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Moorlag: debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het ict-project bij de NVWA

 17. 17

  Het lid Moorlag: debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Boeren slachtoffer eigen succes’ (FD, 16 april 2019), waaruit blijkt dat de opbrengsten van agrarische producten in decennia niet zijn gestegen

 18. 18

  Het lid Van Toorenburg: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rechtbank: 'Boek over zaak-Nicole van den Hurk moet worden aangepast’ (Nu.nl, 15 april 2019)

 19. 19

  Het lid Azarkan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat negentig procent van verhuurmakelaars discrimineert (Radar, 15 april 2019)

  Loading data
 20. 20

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data