Plenair debat : STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

De vergadering is geweest

10 april 2019
15:30 - 15:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 10 april 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data