Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

6
VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 10/04)
7
VSO Vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs (31293-452)
8
VAO Dierproeven (AO d.d. 11/04)
10
Vervallen aangehouden moties

11
Het lid Westerveld: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het datalek in de jeugdzorg (Rtlnieuws.nl, 10 april 2019)

12
Het lid Agema: verzoek het debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren spoedig te agenderen n.a.v. het Jaarverslag van de Kinderombudsman waarin haar hoofdconclusie is dat de hulp aan kwetsbare kinderen tekortschiet
13
Het lid Nijboer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over uitbreiding van activiteiten van de NS in United Kingdom (NRC, 10 april 2019)

14
Het lid Van Der Lee: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Chinese spionnen voor honderden miljoenen euro’s aan bedrijfsgeheimen hebben gestolen van ASML (Fd.nl, 11 april 2019)

15
Het lid Futselaar: namens de commissie OCW: verzoek het debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête spoedig in te plannen