Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over discriminatie op de woningmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet maatregelen middenhuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs en zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer over onderzoek naar de doelmatigheid van de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over moties ingediend bij het VSO Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de Europese Top en de Brexit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad van 18 maart 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Terrorisme/extremisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen in verband met: Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data