Plenair debat : Debat over het rapport van de OVV inzake de forensische zorg en de casus Michael P.

De vergadering is geweest

3 april 2019
10:15 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beleidsreactie onderzoeken detentieverloop Michael P.

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over over het moment waarop duidelijk werd dat op basis van artikel 15.5. Penitentiaire Beginselenwet gedetineerden vrijheden worden toegekend zonder dat het toezicht daarop adequaat is geregeld

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data