Te behandelen zaken

2
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over over het moment waarop duidelijk werd dat op basis van artikel 15.5. Penitentiaire Beginselenwet gedetineerden vrijheden worden toegekend zonder dat het toezicht daarop adequaat is geregeld

3
Moties ingediend tijdens debat