Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 april 2019
13:45 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief Kamer:

  Loading data
 5. 5

  Het lid Kröger: VSO Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen (31409-203), nog deze week te houden

 6. 6

  Het lid Klaver: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid en over het bericht ‘AIVD waarschuwt voor Chinese apparatuur’ (Nos.nl, 2 april 2019) en betrekken bij het debat over de uitrol van 5G

  Loading data
 7. 7

  Het lid Futselaar namens Kwint: debat met de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afnemen van het aantal vaste banen in het onderwijs (Aob.nl, 2 april 2019)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Edgar Mulder: debat met de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘De groei is eruit’ (Telegraaf, 3 april 2019)

 9. 9

  Het lid Bergkamp: verzoek om het actieplan Veiligheid LHBTI te betrekken bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en de Nashvilleverklaring en de spreektijd daarvoor met één minuut uit te breiden

  Loading data
 10. 10

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  TOEVEOEGEN: Debat over de Europese top in Brussel van 10 april 2019