Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

5
Het lid Kröger: VSO Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen (31409-203), nog deze week te houden
6
Het lid Klaver: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid en over het bericht ‘AIVD waarschuwt voor Chinese apparatuur’ (Nos.nl, 2 april 2019) en betrekken bij het debat over de uitrol van 5G

7
Het lid Futselaar namens Kwint: debat met de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afnemen van het aantal vaste banen in het onderwijs (Aob.nl, 2 april 2019)

8
Het lid Edgar Mulder: debat met de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘De groei is eruit’ (Telegraaf, 3 april 2019)
9
Het lid Bergkamp: verzoek om het actieplan Veiligheid LHBTI te betrekken bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en de Nashvilleverklaring en de spreektijd daarvoor met één minuut uit te breiden

11
TOEVEOEGEN: Debat over de Europese top in Brussel van 10 april 2019