Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Brieven regering:

7
Het lid Futselaar: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de Nationale Studentenenquête (Scienceguide.nl, 26 maart 2019)

8
Het lid Beckerman: verzoek het VAO Mijnbouw volgende week in te plannen, voorafgegaan door brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Drieduizend extra inspecties nodig in versterkingsopgave’ (Rtvnoord.nl, 26 maart 2019)

9
Het lid Omtzigt: brief van de minister-president over de uitvoering van de motie over openbaar maken van de memo over de begroting van Italië (21501-20, nr. 1420) alsmede een korte appreciatie van de uitslag van de stemmingen later vandaag in het Lagerhuis, te ontvangen voor het debat over de Europese Top en de Brexit

10
Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de hoge sterfte van bokken in de melkgeitenhouderij (Voortgangsrapportage Plan van aanpak Welzijn geitenbokken)