Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

19 maart 2019
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Vrachtwagenheffing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2018 (31428, nr. 12)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Modeltekst investeringsakkoorden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO SUWI-onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Desinformatie/digitale inmenging

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Discriminatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Rapporten inzake het WODC

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Kinderporno en kindermisbruik

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Personen- en Familierecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (27157, nr. 68)

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Bouwregelgeving/ risicovloeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Energiebesparing/Energieprestatie van gebouwen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Staat van de Woningmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het debat over insectensterfte in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Milieuraad 5 maart 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het debat over een Amsterdamse school die beïnvloed zou zijn door jihadisten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Mijnbouw

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Klimaat en energie

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: ‘Big Farma: niet gezond!’

  Loading data