Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Pensioenonderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Verpleeghuiszorg
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten
Stenogram
Download Stemming motie Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein
Stenogram
Download Stemmingen moties Koninkrijksrelaties
Stenogram
Download Stemming motie Een financiële bijdrage van 56 miljard euro van de ECB
Stenogram
Download Stemmingen moties E-id / paspoorten
Stenogram
Download Stemmingen moties Ouderenzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid
Stenogram
Download Stemmingen Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapport commissie-Sorgdrager fipronilcrisis
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemmingen moties Advies Commissie macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche
Stenogram
Download Stemming motie Klimaatakkoord
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie wijziging Remigratiewet
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid
Stenogram
Download Stemming motie VAO Kinderopvang
Stenogram
Download Stemmingen moties Natuur
Stenogram
Download Stemmingen moties Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 12 maart 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Inburgering en integratie
Stenogram
Download Stemmingen moties Zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het VAO Klimaat en energie

5
Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

7
Moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

9
Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

10
Moties ingediend bij het debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche

11
Moties ingediend bij het VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

13
Moties ingediend bij het VAO Ouderenzorg

14
Moties ingediend bij het VAO Verpleeghuiszorg

17
Moties ingediend bij het VAO Natuur

18
Moties ingediend bij het debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

19
Motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan de ECB

21
Wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard (33844)