Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 maart 2019
13:30 - 13:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO CBR (AO d.d. 12/03)

 8. 8

  VAO Personeel Defensie (AO d.d. 12/03)

 9. 9

  VSO Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine (29383-315)

 10. 10

  Het lid Rudmer Heerema: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over een Amsterdamse school die beïnvloed zou zijn door jihadisten

 11. 11

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad 18 maart 2019 (AO d.d. 13/03)

 12. 12

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt (Trouw.nl, 13 maart 2019)

  Loading data
 13. 13

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het stopzetten van Nederlands onderzoek naar glyfosaat door het bedrijf Monsanto

 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen

 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide

 17. 17

  AFVOEREN: Debat over de problemen bij de IND

 18. 18

  Correctie bij stemming over de motie van de leden Ouwehand en Van Raan (32 813, nr. 276)