Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VAO Leefomgeving (AO d.d. 07/03)
7
VAO AO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 07/03)
8
Het lid Belhaj: verzoek uitstel van het VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)
10
AFVOEREN: debat over grootschalige fraude met pgb’s
11
Het lid Westerveld: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de AIVD alarm slaat over een islamitische school (Nos.nl, 7 maart 2019)

12
Het lid Ellemeet: rappel brief van de minister voor Medische Zorg en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Minister: geen vergoeding vruchtbaarheidsbehandeling lesbische vrouwen’ (Nrc.nl, 28 februari 2019)

13
Het lid Van Kooten-Arissen: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de ontbossing in Nederland die niet gecompenseerd hoeft te worden (Nos.nl, 8 maart 2019)
14
Het lid Van Kooten-Arissen: dertigledendebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (Vn.nl, 27 februari 2019)
15
Het lid Van Kooten-Arissen: dertigledendebat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over het bedreigde landschap (Nieuwsuur, 10 maart 2019)
17
Het lid Fritsma: brief van van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Wantoestanden in detentiecentrum: vreemdelingen vallen personeel aan’ (Ad.nl, 9 maart 2019) te betrekken bij het debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

19
Het lid Lacin: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Deze omstreden afvalberg van Tata Steel mag van de provincie toch blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen’ (Volkskrant.nl, 12 maart 2019)

20
Het lid Bergkamp: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederlandse instanties onzorgvuldig na indienen rechtshulpverzoek aan Thailand’ (Nationaleombudsman.nl, 11 maart 2019)

21
Het lid Smeulders: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Belegger uit VS aast op huurwoningen in randstad’ (FD, 12 maart 2019), te ontvangen vóór het dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers