Plenair debat

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 21/02)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Onderwijs en zorg

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat