Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

7 maart 2019
14:20 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  VAO Lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs (AO d.d. 06/03)

 7. 7

  VAO Rapporten inzake het WODC (AO d.d. 06/03)

 8. 8

  VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 06/03)

 9. 9

  Het lid Ouwehand: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het langverwachte en uitgelekte onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Nos.nl, 6 maart 2019) en over de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat EFSA de studies omtrent glyfosaat openbaar moet maken (Nieuwsblad.nl, 7 maart 2019)

  Loading data
 10. 10

  Het lid De Groot: brief van de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat het oppervlaktewater in Nederland veel smeriger is dan gedacht (Trouw.nl, 7 maart 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Brenk namens Van Rooijen: brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Energierekening treft senioren extra hard’ (Telegraaf.nl, 7 maart 2019)

  Loading data
 12. 12

  AFVOEREN: Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn

 13. 13

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië

 14. 14

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het sluiten van een kolencentrale (Rtlnieuws.nl, 7 maart 2019)

  Loading data
 15. 15

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 16. 16

  Het lid Baudet: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de validiteit van de meetresultaten van het KNMI naar aanleiding van het rapport dat vanmiddag gepubliceerd wordt

  Loading data
 17. 17

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data