Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO Energiebesparing/Energieprestatie van gebouwen (AO d.d. 21/02)

 8. 8

  VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 21/02)

 9. 9

  VAO Desinformatie / digitale inmenging (AO d.d. 21/02)

 10. 10

  VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 20/02)

 11. 11

  Het lid Ronnes: verzoek uitstel stemmingen over de Omgevingswet (punt 3 en 4 op de stemmingslijst)

 12. 12

  Het lid Anne Mulder: voorzitter commissie Financiën, debat met de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de aankoop van aandelen Air France-KLM (Kamerstuk 31936-579), spreektijd 6 minuten

 13. 13

  Het lid Veldman: voorzitter commissie Europese Zaken, debat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de Europese top én de brexit, in te plannen op 27 of 28 maart

 14. 14

  Het lid Beckerman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Wiebes: Deel KNMI-metingen aardbevingen niet correct’ (Dvhn.nl, 21 februari 2019)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Ouwehand: brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de wereldvoedselvoorziening in gevaar is door het verlies aan biodiversiteit (Theguardian.com, 21 februari 2019)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Meenen: verzoek het debat over het toelatingsbeleid in het mbo toe te voegen aan het debat over de JOB-monitor en uitbreiding spreektijd naar 6 minuten

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Kooten-Arissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de risico’s van medicijnresten in het water zwaar onderschat zijn (Trouw.nl, 22 februari 2019)

  Loading data
 18. 18

  Het lid De Groot: verzoek het dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland om te zetten in een debat n.a.v. het bericht ‘Zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken’ (Nos.nl, 23 februari 2019)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Mensen met uitkering doodsbang’ (Gelderlander, 20 februari 2019)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Leijten: brief van de staatssecretaris van Financiën over belastingontwijking via Nederland (Nos.nl, 26 februari 2019)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Becker: verzoek het ‘Haatpreek wint terrein’ (Telegraaf, 27 februari 2019) toe te voegen aan het debat over salafisme in Nederland

 22. 22

  Het lid Agema: brief van de minister voor Medische Zorg over de bizarre wanpraktijken rondom het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen (Skipr.nl, 27 februari 2019)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Agema: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de IGJ en NZa willen dat er meer wettelijke mogelijkheden komen om gesjoemel middels zorg-bv’s aan te pakken (Rtlnieuws.nl, 5 maart 2019)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Kuzu: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘VN-rapport: Israël schond mensenrechten in Gaza’ (Nos.nl, 28 februari 2019)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Ellemeet: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Minister: geen vergoeding vruchtbaarheidsbehandeling lesbische vrouwen’ (Nrc.nl, 28 februari 2019)

  Loading data
 26. 26

  Het lid Smeulders: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Personeel UWV stapt naar rechter om half miljard kostend ict-project tegen te houden’ (Volkskrant.nl, 1 maart 2019)

  Loading data
 27. 27

  Het lid Van Brenk: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Marktwerking in de zorg is doorgeslagen’ (Ad.nl, 1 maart 2019)

  Loading data
 28. 28

  Het lid Van Gerven: brief van de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat steeds meer tandartsen uit het buitenland komen (Ad.nl, 4 maart 2019)

  Loading data
 29. 29

  Het lid Diks: brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘'WWF financiert mensenrechtenschenders in meerdere landen'’ (Nu.nl, 4 maart 2019)

  Loading data
 30. 30

  Het lid Agnes mulder: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (1 maart 2019)

  Loading data
 31. 31

  Het lid Voordewind: interpellatie met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Uitgezette asielzoeker kreeg levenslang in Bahrein’ (Nrc.nl, 4 maart 2019)

 32. 32

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  SAMENVOEGEN: Het dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts EN het debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten

 35. 35

  SAMENVOEGEN: Het debat over de Nashvilleverklaring en het debat over de LHBTI-monitor 2018

 36. 36

  SAMENVOEGEN: debat over het toelatingsbeleid in het mbo en het debat over de resultaten van de JOB-monitor

Naar boven