Plenair debat : VAO E-id / paspoorten (AO d.d. 21/02)

De vergadering is geweest

6 maart 2019
11:20 - 11:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data