Plenair debat

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

3
Brieven regering:

5
VAO Milieuraad 5 maart 2019 (AO d.d. 20/02)
6
VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 20/02)
7
VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 20/02)
8
VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs (AO d.d. 20/02)
9
VAO Modeltekst investeringsakkoorden (AO d.d. 20/02)
10
VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 20/02)
11
VAO Bouwregelgeving/ risicovloeren (AO d.d. 20/02)
12
VAO E-id / paspoorten (AO d.d. 21/02)
13
VSO over nadere informatie ruimtebrief (35000-VIII-159)
14
Het lid Kwint: stenogram inzake de aanwezigheid van de staatssecretaris van Financiën bij het debat over de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010)

15
VAO Klimaat en energie (AO d.d. 21/02)
16
Het lid Helder: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het aantal meldingen over verwarde personen is verdubbeld tot 90.000 en dat de zorgbezuinigingen nu ook als reden worden genoemd (NRC Next, 21 februari 2019)

17
AFVOEREN: Dertigledendebat over het tekort aan betaalbare huurwoningen
18
Vervallen aangehouden moties