Plenair debat : Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 februari 2019
13:05 - 13:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief Kamer:

  Loading data
 5. 5

  VAO Milieuraad 5 maart 2019 (AO d.d. 20/02)

 6. 6

  VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 20/02)

 7. 7

  VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 20/02)

 8. 8

  VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs (AO d.d. 20/02)

 9. 9

  VAO Modeltekst investeringsakkoorden (AO d.d. 20/02)

 10. 10

  VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 20/02)

 11. 11

  VAO Bouwregelgeving/ risicovloeren (AO d.d. 20/02)

 12. 12

  VAO E-id / paspoorten (AO d.d. 21/02)

 13. 13

  VSO over nadere informatie ruimtebrief (35000-VIII-159)

 14. 14

  Het lid Kwint: stenogram inzake de aanwezigheid van de staatssecretaris van Financiën bij het debat over de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010)

  Loading data
 15. 15

  VAO Klimaat en energie (AO d.d. 21/02)

 16. 16

  Het lid Helder: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het aantal meldingen over verwarde personen is verdubbeld tot 90.000 en dat de zorgbezuinigingen nu ook als reden worden genoemd (NRC Next, 21 februari 2019)

  Loading data
 17. 17

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het tekort aan betaalbare huurwoningen

 18. 18

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data