Plenair debat : VAO Internationaal Spoor (AO d.d. 06/02)

De vergadering is geweest

21 februari 2019
18:15 - 18:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data