Plenair debat : Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen

De vergadering is geweest

24 april 2019
14:00 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse conclusie over de Russische schending van het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces)

  Loading data
 2. 2

  IOB Beleidsdoorlichting van ontwapening, wapenbeheersing, non-proliferatie van massavernietigingswapens en exportcontrole van strategische goederen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data