Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 februari 2019
13:25 - 13:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  VSO over de beleidsreactie op de jaarrapportage ‘Gezond vertrouwen’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (29538-274)

 8. 8

  Het lid Renkema: dertigledendebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat levens in gevaar zijn door krapte in ggz (Trouw, 6 februari 2019)

 9. 9

  Het lid De Graaf: brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht (Telegraaf, 6 februari 2019)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de nieuwe Duitse industrieagenda waarin vergaande voorstellen worden gedaan voor bescherming van nationale bedrijven (FD, 6 februari 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Oosten, namens de commissie Europese Zaken, debat met de minister-president over de informele Europese top in Sibiu, Roemenië op 9 mei 2019 (in te plannen vóór het meireces)

 12. 12

  Het lid Lodders, namens de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzoek het debat over vaccinatie in Nederland snel in te plannen

 13. 13

  Het lid Karabulut: vooraankondiging VAO NAVO Defensie Ministeriele (AO 07/02), nog deze week

 14. 14

  AFVOEREN: Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen

 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar

 16. 16

  Inhandenstelling

  Loading data
 17. 17

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data