Plenair debat : Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg

De vergadering is geannuleerd

Week 39
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht ‘Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract’

    Loading data