Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

30 januari 2019
14:15 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief Kamer:

  Loading data
 5. 5

  VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 (AO d.d. 30/01)

 6. 6

  Het lid Beertema: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat (Twitter, 29 januari 2019)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Beertema: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Geweld tegen leerkracht hoofdpijndossier’ (Telegraaf.nl, 29 januari 2019)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Ploumen: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingen in Sudan (BBC, 28 januari 2019)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Hijink: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract’ (Nos.nl, 29 januari 2019)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Den Hul: verzoek het dertigledendebat over seksuele intimidatie op de werkvloer om te zetten in een debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over seksuele intimidatie op de werkvloer (Nos.nl, 28 januari 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Kerstens: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Verzekeraars laten 170 miljoen onbenut voor wijkverpleging’ (Zorgvisie, 30 januari 2019)

  Loading data