Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

5
VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 (AO d.d. 30/01)
7
Het lid Beertema: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Geweld tegen leerkracht hoofdpijndossier’ (Telegraaf.nl, 29 januari 2019)

9
Het lid Hijink: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract’ (Nos.nl, 29 januari 2019)

10
Het lid Van Den Hul: verzoek het dertigledendebat over seksuele intimidatie op de werkvloer om te zetten in een debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over seksuele intimidatie op de werkvloer (Nos.nl, 28 januari 2019)

11
Het lid Kerstens: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Verzekeraars laten 170 miljoen onbenut voor wijkverpleging’ (Zorgvisie, 30 januari 2019)