Plenair debat : Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima

De vergadering is geannuleerd

Week 39
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2019, over het bericht dat de zorg te duur is voor minima

    Loading data