Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

9
Het lid Sienot: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister-president over het bericht ‘Applaus en zorgen bij presentatie Klimaatakkoord’ (ANP, 21 december 2018)
10
Het lid Wassenberg: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat beschermde zeeën, waaronder de Waddenzee, nog meer bevist worden dan onbeschermde gebieden (NRC, 21 december 2018)

11
Het lid Wassenberg: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de schade van de aangespoelde containers een ecologische ramp betekent voor het fragiele ecosysteem (Nos.nl, 2 januari 2019)

13
Het lid Van Gerven: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de minister de Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd door foutieve informatie van Zilveren Kruis Achmea over onderzoek naar de werkzaamheid van taperingstrips voor de afbouw van psychofarmaca (Ftm.nl, 22 december 2018)

14
Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over de dreigende sluiting van ziekenhuis Bronovo en ziekenhuis Antoniushove (Ad.nl, 29 december 2018)

15
Het lid Van Gerven: debat, voorafgegaan door een brief, met minister voor Medische Zorg over de beschikbaarheid van dure kankermedicijnen van Novartis die de prijs verzesvoudigde (Nieuwsuur, 9 januari 2019)

16
Het lid Sjoerdsma: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Defensie over de uitrol van 5G en de ingebruikname van de 3,5 GHz-band
17
Het lid Peters: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘De nieuwe wet voor mensen met schulden is uitgesteld, en dat baart schuldenexperts zorgen’ (Trouw.nl, 31 december 2018)

18
Het lid Omtzigt: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht ‘Rekenkamer EU slaat alarm over toezicht op ECB’ (Telegraaf.nl, 14 januari 2019)

19
Het lid Teunissen: dertigledendebat, voorafgaand door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Twee bijna botsingen op een dag op Schiphol’ (Nos.nl, 20 december 2018)

20
Het lid Helder: debat met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister-president over het bericht ‘Geweld tegen politiemensen tijdens jaarwisseling verdubbeld: 'Dit is onacceptabel'’ (Rtlnieuws.nl, 1 januari 2019)
22
Het lid Van Aalst: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Onderzoek naar omkoping bij omstreden grondverkoop NS’ (Ad.nl, 8 januari 2018)

23
Het lid Markuszower: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Telegraaf.nl, 7 januari 2019) en het bericht ‘Ontucht in de sport vaker onderzocht’ (AD, 14 januari 2019)

24
Het lid Slootweg: verzoek het dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers om te zetten in een debat n.a.v. het bericht ‘Er blijft geen mantelzorger meer over’ (Trouw.nl, 9 januari 2019)

25
Het lid Fritsma: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Nederland migranten van het schip Sea Watch opneemt (Nos.nl, 9 januari 2019)
26
Het lid Groothuizen: debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de problemen bij de IND n.a.v. een aantal rapporten (Brief 2019Z00172)
29
Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de 5 adviezen uit de aardbevingsregio (Dvhn.nl, 14 januari 2019), te ontvangen voorafgaand aan het debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning

30
Het lid Azarkan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Vogelbuurt in Gouda geschokt door racistische leuzen’ (Ad.nl, 9 januari 2019)

31
Het lid Westerveld: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de reportage van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de problemen in de gesloten jeugdzorg toenemen (Nos.nl, 13 januari 2019)

32
Het lid Gijs van Dijk: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitspraak van de rechter in de zaak FNV vs. Deliveroo (Twitter, 15 januari 2019)

33
Het lid Van Toorenburg: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Geklungel met cijfers: registratie criminele bendes schiet tekort’ (Ad.nl, 15 januari 2019)
34
Het lid Bergkamp: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Nashville-verklaring (Nos.nl, 6 januari 2019)
35
Het lid Bromet: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Omstreden onkruidverdelger kreeg groen licht op basis van witwasteksten van de fabrikanten’ (Decorrespondent.nl, 15 januari 2019)

36
AFVOEREN: Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
37
AFVOEREN: Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
38
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen
39
AFVOEREN: Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland
40
AFVOEREN: Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen
41
AFVOEREN: Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick
42
AFVOEREN: Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering
43
Opnieuw aan te houden moties