Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VSO over de stand van zaken rond activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO GGZ

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Maritiem

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktdiscriminatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO De lessen van VMBO Maastricht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over spionage door Rusland

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Raad van State inzake het Stabiliteits- en Groeipact (21 501-20, nr. 1410)

  Loading data
 9. 9

  Stemming over: motie ingediend bij het VSO Verkenning naar de bereidheid van branche organisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2018

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO bijgestelde onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie

  Loading data