Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  VAO Belastingdienst (AO d.d. 06/12)

 5. 5

  VAO GGZ (AO d.d. 06/12)

 6. 6

  VAO Maritiem (AO d.d. 06/12)

 7. 7

  Het lid Kröger: vooraankondiging VSO Milieuraad 20 december 2018

 8. 8

  Het lid Veldman: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Centraal Planbureau kraakt overheidssteun voor innovatie’ (FD, 7 december 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Agema: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘AMC kocht honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf’ (Nos.nl, 8 december 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Graus: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de afschot van 1800 onschuldige, door de mens geplaatste, herten in de Oostvaardersplassen

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ploumen: brief van de minister voor Medische Zorg over het faillissement van de polikliniek Emmeloord

  Loading data
 12. 12

  Het lid Teunissen: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de luchtvaartsector de minister voorziet van oneliners en de beantwoording van Kamervragen overneemt (Eenvandaag.avrotros.nl, 10 december 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Raak: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de betrokkenheid van KMPG bij het inrichtingsplan, zoals eerder is toegezegd, maar niet is uitgevoerd (te ontvangen vóór het debat over de evaluatie van de Politiewet 2012)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Beertema: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat ruim 20 procent van de meisjes in vmbo gemengd en vwo in groep 8 een lager schooladvies kreeg (Rtlnieuws.nl, 11 december 2018)

  Loading data
 15. 15

  het lid Özütok: brief van de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de VN commissie Nederland op de vingers tikt op het gebied van intersekse rechten (Tbinternet.ohchr.org, 7 december 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Belhaj: brief van de minister van Defensie over het bericht dat de MIVD met de Taliban sprak in Dubai (Telegraaf, 8 december 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Leijten: brief van de minister-president over het bezoek van Britse premier May over de Brexit (Rtlz.nl, 10 december 2018), te ontvangen vóór het debat over de Europese top van 13 en 14 december 2018

  Loading data
 18. 18

  Het lid Azarkan: hoofdelijke stemming om een debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nieuwe docu ‘Verdacht’ brengt etnisch profileren pijnlijk in beeld’ (Nieuwwij.nl, 6 december 2018) (Verworpen 61-74)

 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Correctie bij stemming over de motie van het lid Remco Dijkstra (35000-J-8)