Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 december 2018
14:45 - 15:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 5. 5

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  VAO Luchtvaart (AO d.d. 05/12)

 8. 8

  VSO Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld (34957-48)

 9. 9

  VAO Visserij (AO d.d. 06/12)

 10. 10

  VAO Spoorordening (AO d.d. 06/12)

 11. 11

  het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Nederland haalt CO2-doelstelling bij lange na niet’ (Nos.nl, 5 december 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018 (AO d.d. 11/12), nog volgende week inclusief stemmingen

 13. 13

  AFVOEREN: Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand

 15. 15

  Inhandenstelling

  Loading data
 16. 16

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data