Plenair debat : Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (34747) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

25 september 2019
10:15 - 11:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (34747)

    Loading data