Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Brieven regering:

6
VSO Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (35008-2)
7
VAO Handel (AO d.d. 15/11)
9
Het lid Van Gerven: vooraankondiging VAO Ziekenhuiszorg (AO d.d. 21/11), nog deze week inclusief stemmingen
11
Het lid Van Brenk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek van Prof. Joop Schippers dat waarschuwt voor een verloren generatie ouderen op de arbeidsmarkt (te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling SZW)

12
Het lid Azarkan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over de ongeregeldheden rondom demonstraties tegen Zwarte Piet en het recht op demonstratie

13
Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de Nederlandse bodem harder daalt dan verwacht (Rtvnoord.nl, 19 november 2018)

14
Het lid Sjoerdsma: vooraankondiging VSO Raad voor Concurrentievermogen