Plenair debat : VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

De vergadering is geweest

11 december 2018
16:00 - 16:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data