Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefnota:

  Loading data
 6. 6

  VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11)

 7. 7

  VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

 8. 8

  VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 8/11)

 9. 9

  Het lid Nijboer: rappel verzoek aanwezigheid van de minister van Financiën bij de plenaire behandeling van het Belastingplan

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Nispen: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de problemen bij politie en justitie (Nos.nl, 12 november 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Nispen: brief van de minister voor Rechtsbescherming over de brandbrief van rechters over de toekomst van de rechtspraak (Nos.nl, 8 november 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Beckerman: verzoek het debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning spoedig in te plannen inclusief extra spreektijd

 13. 13

  Het lid Kuzu: dertigledendebat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de handreiking lerarentekort die afgelopen week door het ministerie is uitgegaan en het signaal wat daarmee wordt afgegeven (Trouw.nl, 8 november 2018)

 14. 14

  Het lid Agema: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de zorgverzekeraar geen SEH en verloskunde in Lelystad wenst, terwijl de minister heeft beloofd zich daar hard voor te maken (Omroepflevoland.nl, 9 november 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid De Jong: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Cijfers CBS: aantal huishoudens met laag inkomen blijft stijgen’ (Volkskrant.nl, 12 november 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Verhoeven: verzoek het debat over spionage door Rusland nog vóór het kerstreces in te plannen

 17. 17

  Het lid Westerveld: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kinderen in de opvang (Jeugdjournaal.nl, 12 november 2018)

  Loading data
 18. 18

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data