Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11)
7
VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)
8
VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 8/11)
12
Het lid Beckerman: verzoek het debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning spoedig in te plannen inclusief extra spreektijd
13
Het lid Kuzu: dertigledendebat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de handreiking lerarentekort die afgelopen week door het ministerie is uitgegaan en het signaal wat daarmee wordt afgegeven (Trouw.nl, 8 november 2018)
14
Het lid Agema: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de zorgverzekeraar geen SEH en verloskunde in Lelystad wenst, terwijl de minister heeft beloofd zich daar hard voor te maken (Omroepflevoland.nl, 9 november 2018)

16
Het lid Verhoeven: verzoek het debat over spionage door Rusland nog vóór het kerstreces in te plannen
17
Het lid Westerveld: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kinderen in de opvang (Jeugdjournaal.nl, 12 november 2018)

19
Opnieuw aan te houden moties