Plenair debat : Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide

De vergadering is geannuleerd

Week 11
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Teunissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018, over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide

    Loading data