Plenair debat : Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM

De vergadering is geannuleerd

Week 38
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 oktober 2018, over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant

  Loading data
 2. 2

  Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over ver het Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (Kamerstuk 28844-178) en Plan van Aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (Kamerstuk 28844-182)

  Loading data