Plenair debat : Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren

De vergadering is geannuleerd

Week 39
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren

    Loading data