Plenair debat : Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’

De vergadering is geweest

4 maart 2020
10:45 - 14:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Programma Volwaardig leven

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage programma ‘Volwaardig leven’

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven