Te behandelen zaken

3
Moties ingediend bij het VAO MIRT

4
Moties ingediend bij het VAO Circulaire Economie

8
Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

12
Moties ingediend bij het VAO Media algemeen en journalistiek

13
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) (34967)

15
Moties ingediend bij het VAO Klimaat en Energie