Plenair debat : Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt

De vergadering is geannuleerd

Week 40
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 september 2018, over het onderzoek naar de dood van vier IKON journalisten in El Salvador

    Loading data
  2. 2

    Beantwoording vragen commissie over de gewijzigde versie van de reactie op het verzoek van de commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt

    Loading data