Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

27 september 2018
14:15 - 14:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brief:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Kops: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Windmolenparken draaien wél op subsidie’ (Telegraaf.nl, 27 september 2018)

  Loading data
 7. 7

  VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09)

 8. 8

  VAO Wmo (AO d.d. 26/09)

 9. 9

  VAO Nationale woonagenda 2018-2021 (AO d.d. 27/09)

 10. 10

  Het lid Beckerman: verzoek het dertigledendebat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht om te zetten in een debat

 11. 11

  Het lid Van Brenk: verzoek uitstel van de re- en dupliek van de Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934)

 12. 12

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data