Plenair debat

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Klimaat en energie

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat