Plenair debat : Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz

De vergadering is geannuleerd

Week 46
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U.

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2019, over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen

  Loading data
 3. 3

  Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

  Loading data