Plenair debat : Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA

De vergadering is geannuleerd

Week 39
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA

    Loading data