Plenair debat : Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie

De vergadering is geannuleerd

Week 38
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over sponsoring door de farmaceutische industrie

    Loading data