Plenair debat : Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (eerste termijn Kamer)

De vergadering is geweest

20 november 2018
17:15 - 1:58 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

    Loading data