Plenair debat : VAO Integrale migratieagenda (AO d.d. 13/06)

De vergadering is geweest

28 juni 2018
11:00 - 11:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data