Plenair debat

Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Dreigende kortingen op pensioenen

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat