Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
VAO Politie (AO d.d. 20/06)
6
VAO Preventie radicalisering (AO d.d. 20/06)
7
VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/06)
8
VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten (AO d.d. 20/06)
9
VSO Experimenten gesloten coffeeshopketen en het onderzoeksrapport ‘Internationaal recht en cannabis II’ (24077-415)
10
VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (AO d.d. 21/06)
11
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
12
AFVOEREN: Debat over dodelijke ongelukken in de bouw
13
AFVOEREN: Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem
16
Vervallen aangehouden moties

18
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

20
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

21
22
Het lid Gijs van Dijk: verzoek het debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote af te voeren en dit onderwerp te betrekken bij het debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’
23
Het lid Gijs van Dijk: verzoek het dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is af te voeren en dit onderwerp te betrekken bij het dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd
24
Het lid Snels: brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat Duitsland en Frankrijk een akkoord hebben bereikt over een voorstel voor Europese harmonisatie van de vennootschapsbelasting (Reuters, 20 juni 2018)

25
Het lid Krol: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel