Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 juni 2018
13:10 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data
 5. 5

  VAO Politie (AO d.d. 20/06)

 6. 6

  VAO Preventie radicalisering (AO d.d. 20/06)

 7. 7

  VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/06)

 8. 8

  VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten (AO d.d. 20/06)

 9. 9

  VSO Experimenten gesloten coffeeshopketen en het onderzoeksrapport ‘Internationaal recht en cannabis II’ (24077-415)

 10. 10

  VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (AO d.d. 21/06)

 11. 11

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd

 12. 12

  AFVOEREN: Debat over dodelijke ongelukken in de bouw

 13. 13

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms

 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem

 16. 16

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Het lid Lacin: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Vier verdachten opgepakt voor verhandelen grote hoeveelheid radioactief afval’ (Nu.nl, 20 juni 2018)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Gijs van Dijk: verzoek het debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote af te voeren en dit onderwerp te betrekken bij het debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’

 23. 23

  Het lid Gijs van Dijk: verzoek het dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is af te voeren en dit onderwerp te betrekken bij het dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd

 24. 24

  Het lid Snels: brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat Duitsland en Frankrijk een akkoord hebben bereikt over een voorstel voor Europese harmonisatie van de vennootschapsbelasting (Reuters, 20 juni 2018)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Krol: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel

  Loading data