Plenair debat : Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

De vergadering is geweest

4 april 2019
19:45 - 22:21 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 juni 2018, over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

  Loading data
 2. 2

  Informatie over het effect van het liquidatiegeweld door de georganiseerde criminaliteit op de bescherming van personen in het stelsel bewaken en beveiligen en het stelsel getuigenbescherming en genomen acties

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken bescherming journalisten

  Loading data
 4. 4

  Georganiseerde criminaliteit in relatie tot bescherming personen-stelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2018, over het bericht ‘Verdachte Rotterdam stuurde Humeyra dreigfoto met vuurwapens’

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data