Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
VAO ICT Defensie (AO d.d. 13/06)
5
VAO NVWA (AO d.d. 14/06)
6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

9
Het lid Anne Mulder: voorzitter van de commissie van Financiën, verzoek het debat over problemen bij het innen van de belastingen volgende week te agenderen in 1 termijn met een spreektijd van 3 minuten
10
Het lid Van Rooijen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd’ (Nos.nl, 13 juni 2018)

11
Het lid van der Staaij: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Tienduizenden veroordeelde criminelen ontbreken in dna-databank’ (Nieuwsuur, 13 juni 2018)

12
Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht door smeltend ijs op Antarctica (Nos.nl, 13 juni 2018)

13
Het lid Kerstens: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (Groene.nl, 13 juni 2018)

14
Het lid Ellemeet: dertigledendebat met de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (FD, 14 juni 2018)
15
Het lid Veldman: verzoek het debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord en het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten samen te voegen
16
Vervallen aangehouden moties